Nafasi ya mtindo katika ushairi. chawakama 2019-03-14

Nafasi ya mtindo katika ushairi Rating: 8,3/10 692 reviews

Kilio Cha Haki Nafasi Ya Mwanamke

nafasi ya mtindo katika ushairi

Na kwa nini imepangwa hivyo?. Huelezea mwandishi anavyounda kazi yake. Kwa ujumla kibwagizo husaidia sana kushadidia dhamira kuu au wazo kuu katika shairi, na pia husaidia kujenga takriri katika shairi kama kipengele cha matumizi ya lugha katika fani. Katika utafiti wake yeye alijihusisha na kutafiti chimbuko la matambiko ya uchawi na dini huko Italia. La muhimu zaidi katika maudhui ni dhamira ambazo hufungamana na mawazo anayoyajadili mtunzi. Ukaraguni Ukaraguni ni shairi ambalo vina vyake vya kati na vya mwisho hubadilika kutoka ubeti mmoja hadi mwingine.

Next

Chomboz: SANAA YA USHAIRI

nafasi ya mtindo katika ushairi

Hivyo basi ukiangalia fasili hizo, sio zote zinazojitosheleza kutoa maana ya fasihi, ingawa fasili nyingine zinajitosheleza, lakini kwa ujumla tunaweza kusema kuwa, fasihi ni kazi ya sanaa unayotumia lugha mahususi yenye mvuto, mguso wa kusisimua ili kuwasilisha ujumbe, fikra au mawazo ya fanani kwa hadhira aliyoikusudia, fikra au mawazo hayo sharti yawe ya kubuni. Walisema kwamba, ijapokuwa fasihi simulizi ni mali ya jamii, lakini sio kwa kiwango hicho walichokisema wao. Senkoro anasema kuwa, muundo katika kazi ya fasihi ni mpangilio na mtiririko wa kazi hiyo kwa upande wa visa na matukio. Uteuzi wa maneno na semi katika shairi zima kwa kawaida huwa na maana maalum na si suala la kuteuwa tu kiholela holela. Hutangaza hatujui, mwamuzi mjua yote, Madaha hayapungui, wandikalo alifute, Ameshakuwa adui, marafiki asipate, Mpate mwamuzi mui, ukiweza umfate. Utenzi ni utungo wa pili kati tungo za ushairi zenye beti nyingi. Huweza kuitwa kibwagizo kiini au bahari โ€” yaani kile kinachojirudia katika kila ubeti.

Next

Fani na maudhui katika ushairi wa Kiswahili

nafasi ya mtindo katika ushairi

. Tunaposema hadithi fulani ina taswira nyingi, ina sitiari nyingi au lugha yake ni rahisi au lugha yake inavutia na kadhalika tunakuwa tunarejelea mtindo wa mtunzi husika. Reverend Henri Junod- Tonga, Afrika Kusini Robert Rattray- Akan-Ghana, pia Hausa- Nigeria P. Wamitlia 2003 naye anasema mtindo ni jumla ya mbinu au sifa zinazomwezesha mwandishi kuwasilisha ujumbe wake. Anavyosema Jakobson, lugha ya kishairi hujivimbisha kiasi cha kuvuta nadhari za wasomaji au wasikilizaji wa tungo hizo.

Next

chawakama

nafasi ya mtindo katika ushairi

Ni nyingi kiasi gani, zimepangwaje? Mizani โ€” Idadi ya silabi katika mshororo. Katika mashairi ya Sabilia, kila ubeti una uhuru wa kuwa na kiishio kinachojitegemea. ยท Shairi lenye kipande mstari kimoja kina cha kati ni ukwapi. Mwisho wa kila upande kwa kila mshoro kuna vina. Kwa mantiki hiyo dhana ya mtindo kama ilivyokwisha jadiliwa inaonekana kwa namna mtunzi anavyopangilia kazi yake kifani na kimaudhui, yaani namna anavyotumia lugha, anavyopanga visa na matukio, uteuzi wa mandhari, falsafa anayoiwasilisha,ujumbe dhamira na kadhalika.

Next

Nafasi ya mtindo katika fasihi

nafasi ya mtindo katika ushairi

Pia katika kipande mshororo kuna vipande vinne kwa kila ubeti. Uteuzi na mpangilio wa maneno Kwa kuzingatia kipengele hiki washairi hupanga na kuteua maneno yao kulingana na ama uhusiano wa kimfululizo wa maneno au kwa kuzingatia uhusiano wa kimsimamo wa maneno hayo. Inaelezwa kwamba hapo zamani wajiwaji ilitungwa na watu wawili tofauti. Pamoja na bahari hizo ni ngonjera au tenzi ambazo mara nyingi hubainisha kuwepo kwa nafsi-neni persona na nafsi-nenewa, sifa ambayo aghalabu huandamwa na mashairi ya Kiingereza. Mifano mizuri ya ushairi wa kidrama ni tafsiri za michezo ya Shakespeare. Wataalamu wengi akiwamo Wamitila 2003 wanakubaliana kuwa fasihi ni sanaa inayotumia lugha na ambayo hujishughulisha na binadamu pamoja na maisha yake na huathiri, hugusa, au huacha athari Fulani na hupatikana katika umbo ambalo linatambuliwa na jamii. Je, sura ni fupifupi au ndefu? Kusabilia ni kumwacha mtu afanye apendavyo ama kumpa uhuru.

Next

Furaha Venance: NADHARIA YA FASIHI

nafasi ya mtindo katika ushairi

Hilo lilisababisha kutunga shairi moja kwa kutumia bahari zote. Pia hutambulisha aina ya kazi anayofanya na vilevile, hutambulisha kiwango cha elimu ya watu wanaoandikiwa. Mfano: Jambo uombapo, tafadhali sema, Lako liwe lipo, laonyesha wema, Kitu uombapo, omba kwa heshima, Neno la adabu! Hata hivyo, changamoto hizo zilitofautiana kutoka kundi moja la wananadharia hadi lingine. Shairi huainishwa katika bahari fulani kulingana na mtindo wake, umbo lake na matumizi ya lugha. Tenzi nyingi zina mizani nane kila mstari. Kwa sababu hiyo, ushairi una uwezo wa kuzungumzia mambo chungu nzima kwa muhtasari kuliko maelezo yanayotolewa na waandishi wa tanzu nyinginezo za fasihi kama vile riwaya, tamthilia na hadithi fupi Webstar, 1990.

Next

Nafasi ya mtindo katika fasihi

nafasi ya mtindo katika ushairi

Waweza kuwa wasifu wa mtu au jambo la kihistoria. Mtindo pia ni mbinu au namna na vilevile ni tabia ya utungaji wa mashairi unaompambanua mtunzi mmoja na mwingine. Shairi huweza kuundwa na kipande mstari yaani ubeti wenye kipande mstari. Tofauti kabisa na lugha ya kinadhari. Katika fasihi, fani ni jumuisho la vipengele vyote vya kifasihi ambavyo msanii anavitumia katika juhudi za kueleza hisia au maoni yake ili kubainisha taratibu za maisha ya binadamu kwa njia ya ubunifu zaidi. Katika upangaji wa maneno kwa kuzingatia uhusiano wa kimfululizo, mshairi hukiuka mpangilio uliozoeleka wa maneno husika.

Next

Kilio Cha Haki Nafasi Ya Mwanamke

nafasi ya mtindo katika ushairi

Mfano: Hujawa nazo fadhili, vema ukaaminika, Mali yasiyo halali, kwa hayo kabadilika, Umejawa ukatili, ilikwondoka shabuka, Umesahau asili, nyumbani ulikotoka! Huweza kuitwa kibwagizo kiini au bahari โ€” yaani kile kinachojirudia katika kila ubeti. Katika mtindo tunaangalia, kwa nini mtunzi ametumia lahaja au maneno magumu. Wazungumzaji hawa wanapeana nafasi, mmoja anazungumza hadi mwisho, na mwingine naye anaanza kujibu hoja za upande mwingine ili kutetea hoja hiyo. Pia tunaangalia tamathali za semi, methali, nahau nk. Clark wa Nigeria ร˜ Mhariri wa Ozidi Saga 1977 ยท Katika Ozidi Saga tunasimuliwa kuwa ร˜ Ozidi ni hadithi ya Kijadi inayosimuliwa kwa muda wa siku saba ร˜ Inasimulia kuhusu mbinu za kivita za kitamaduni za Shujaa Ozidi ร˜ Mambo au vitu vinavyoambatana na hadithi kmv - muziki, - nyimbo, - dansi na - uigizaji wa matuko au vitushi muhimu ร˜ alirekodi kila kitu kilichowezekana kunaswa na tape recoda - tendo au kauli kutoka kwa mtambaji lililosababisha hadhira kuangua vicheko.

Next

Fani na maudhui katika ushairi wa Kiswahili

nafasi ya mtindo katika ushairi

Zina michakato tofauti ya kiubunifu. Tumefikaje hapa tulipo leo hii? Kithaka wa Mberia, Bara Jingine 2001 , na mashairi katika Diwani ya Karne Mpya 2007. Kwa hiyo tunaposema hadithi Fulani ina taswira nyingi, ina sitiari nyingi au lugha yake ni rahisi au lugha yake inavutia na kadhalika tunakuwa tunarejelea mtindo wa mtunzi husika. Lakini hapa tutaangazia tenzi zaidi. Watafiti hawa waliangalia mila na desturi za jamii zilivyokuwa zikikua na kusema kuwa zilikua kutokana na msukumo wa asili na lugha za Ulaya. Aidha waliliona bara la Afrika kama bara ambalo halijastaarabika. Muundo katika ushairi hutazamwa kwa kupimwa idadi ya vina na mizani katika mshororo, idadi ya mishororo katika ubeti na idadi ya beti katika shairi.

Next